Hlavní stránkaTenisový klubProvozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

 • Tenisové kurty a tenisová hala jsou vypůjčeným zařízením SMO m.a.s. Orlová – TK SLAVIA Orlová.
 • Za údržbu, správu kurtů a výběr poplatků zodpovídá správce a údržbář kurtů.
 • Návštěvníci, hráči a členové TK jsou povinni řídit se pokyny správce, nebo údržbáře areálu. Jsou povinni dodržovat provozní řád a náležitý pořádek v celém areálu TK.
 • Návštěvníci a členové TK používají zařízení areálu jen v nutné míře, neplýtvají vodou ani elektrickou energií. Šetří vybavení šaten, případné závady ihned oznámí správci nebo údržbáři areálu.
 • V CELÉM AREÁLU JE ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 • Vstup do šaten je povolen pouze členům TK, hostujícím hráčům a návštěvníkům areálu po zaplacení poplatku nebo předložení permanentky.
 • Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat provozní řád. Za porušení výše ustanovených nařízení bude z areálu vykázán. U členu oddílu může toto mít za následek disciplinární řízení.

Hra na dvorcích je povolena:

 • Členům TK po splnění členských povinností
 • Rekreačním hráčům po zaplacení hracího poplatku nebo předložení permanentky
 • Hrací doba – 55 minut + 5 minut úklid dvorce
 • Kurty je nutno objednat minimálně jeden den dopředu osobně, na tel. 731 444 553 nebo v online rezervačním systému. V případě volných kurtů budou rekreační hráči vpuštěni i bez předchozí objednávky.
 • Při nedodržení nástupu na kurt je čekací doba 5 minut, pak je vpuštěn na kurt další zájemce.
 • Hráči s permanentkou jsou povinni odevzdat permanentku správci, kde jim bude zaznamenán počet odehraných hodin a po ukončení hry jim bude vrácena.
 • Do nafukovací haly je zakázáno nosit nápoje ve skleněných lahvích.
 • Do nafukovací haly se nesmí vnášet předměty nesouvisející s potřebou pro činnost na kurtu.
 • Vstup na tenisové kurty je povolen jen v obuvi s pružnou podrážkou, nepoškozující povrch kurtů.

ČLÁNKY, AKTUALITY A NOVINKY

SDÍLEJTE NÁS

Velké poděkování patří městu Orlová za veškerou finanční podporu, díky které se může náš klub rozvíjet a skvěle fungovat.